Heeft u de afgelopen jaren ook te veel huur betaald
omdat u een zogenaamde scheefwoner bent?

HuurClaims vordert de schade voor u terug.
No cure no pay. Zonder risico.

Disclaimer

Download deze disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite (www.huurclaims.nl) van HuurClaims. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

HuurClaims spant zich in te waarborgen dat de te verkregen informatie en het aanbod van relevante content volledig en juist is, maar HuurClaims kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. HuurClaims aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

HuurClaims is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van sites of bronnen die buiten het domein van HuurClaims liggen, ook al wordt via deze internetsite naar deze sites of bronnen verwezen.