Heeft u de afgelopen jaren ook te veel huur betaald
omdat u een zogenaamde scheefwoner bent?

HuurClaims vordert de schade voor u terug.
No cure no pay. Zonder risico.

Werkwijze

Op 3 februari 2016 heeft de hoogste bestuursrechter uitgemaakt dat het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan verhuurders niet mag. Dit maakt dat de inkomensafhankelijke huurverhogingen over de jaren 2013, 2014 en 2015 onterecht zijn geweest. Wij gaan de schade die het gevolg is van deze onterechte huurverhogingen verhalen op de Nederlandse Staat, volgens het onderstaande stappenplan.

Wat moet u doen?
U geeft ons opdracht om de te veel betaalde huur als schadevergoeding terug te vorderen en vult uw gegevens in. Gegevens die u niet bij de hand heeft, kunt u later aanvullen in uw online dossier. Ook als u inmiddels verhuisd bent, kunt u de eerder te veel betaalde huur door ons laten terugvorderen. Door ons opdracht te geven, krijgen wij recht op 15% van het bedrag dat aan u wordt uitbetaald. 

Wat doen wij vervolgens?

  1. Wij berekenen op basis van uw huurgegevens de exacte schade inclusief rente. Omdat de schade doorloopt, houden wij deze continu voor u bij.
  2. Wij sommeren de Staat om huurders die zich bij ons hebben aangesloten volledig schadeloos te stellen.
  3. Wanneer de Staat aansprakelijkheid niet aanvaardt, zullen wij een (proef)proces opstarten om uw gelijk af te dwingen bij de rechter.
  4. Na verloop van ongeveer een jaar verwachten wij een definitieve beslissing te hebben van de hoogste rechter.
  5. Na een beslissing in uw voordeel, zal de Staat tot betaling van de schade moeten overgaan. Wij hebben recht op 15% hiervan. Bij een beslissing in ons nadeel, of als op een andere manier niet tot betaling zal worden overgegaan, bent u niets verschuldigd.


Meer vragen? Neem contact met ons op